Wykonanie przyłączy gazowych w Szczytnie – 2020 r.

Rewitalizacja gazociągu w Olsztynie – 2019 r.